Apr 18, 2011

చమత్కార చాటువులు

ఎప్పుడో  చిన్నప్పుడు  అర్ధం  అయ్యి  అవ్వక ,,నెత్తి  నోరు  బాదుకుంటూ  మార్కుల కోసమే చదివిన  చాటువులు  ఇప్పుడు మళ్లీ చదువుతుంటే  వీటిలో  ఇంత  అందమైన  అర్ధం  ఉందా  అని  అనిపిస్తోంది .మా బంధువు అడిగిన ప్రశ్నకోసం వెతుకుతుంటే ఇలాంటి చాల అందమైన చాటువులు కనిపించాయి..మరొక్కసారి చదవండి మీరు కుడా..
                         వడపై నావడపై పకోడీపయి  హల్వాతుంటిపై బూంది యూం 
                         పొడిపై నుప్పిడి పై  రవిడ్డిలిపయిం బొండాపయిన్సేమీయీ 
                         సుడిపై బారు భవత్క్రుపారసము నిచ్చో గొంత రానిమ్మునే 
                         నుడుకుం గాఫిని ,యొక్క గ్రుక్క గొనెవే యో   కుంభదంభోధరా!!!!
చిరుతిండ్ల మీద ఆసక్తి ఉన్న ఒక భోజన ప్రియునిపై ప్రయోగించిన పద్యమిది..
గారెల మీద,పెరుగు వడ మీద,పకోడీల  పైన ,హల్వా ముక్కమీద,బూంది మీద,ఉప్మా మీద,రవ్వ ఇడ్లీ పైన,బోండా పైన,సేమియా పాయసం పైన నీ దయ రసం చక్కగా ప్రసరించి,చక్కగా వాటిని అరగించావు కదా, కడవ వంట ఉదరము కల వాడా!,అటువంటి దయారసాన్ని నా మీద కూడా కొంచెం ప్రసరించి వేడి కాఫీ ని నన్ను కూడా ఆరగించు,నీకు నమస్కరిస్తున్నాను,,
అని అ భగవంతున్ని వేడుకొంటున్నాడు..
                               నడవకయే నడచి వచ్చితి 
                               నడచిన నే నడిచి రాను నడచెడునటులన్
                               నడపింప నడవనేరన్   
                               నడవడికలు చూచి నన్ను నడి పింపరయా !!!
 కుటుంబ పోషణ సరిగా నడవకనే ఇంత దూరం కాలినడకతో వచ్చి నాను జరుగుబాటుంటే నడిచిరాను,నా స్వభావాన్ని,నడకను గమనించి,నా కుటుంబాన్ని నడిపించే శక్తీ కలుగునట్లు చేయండి అని చమత్కారం గ వేడుకున్నడా కవి..   
                                 అక్షరంబు వలయు  కుక్షి జీవనులకు 
                                నక్షరంబు జిహ్వాకిక్షురసము
                                అక్షరంబు తన్ను రక్షించు గావున 
                                నక్షరంబు లోకరక్షితంబు 
మానవులకు చదువు కావలి.,చదువు నాలుకకు చెరకు రసము లాంటిది.చదువే మనిషిని రక్షించును కాబట్టి మనిషి కూడా చదువును రక్షించాలి.
                              భరత ఖండంబు చక్కని పాడియావు 
                              హిందువులు లేగదూడలై యేడ్చు చుండ 
                              తెల్లవారను గడసరి గొల్లవారు 
                               పితుకుచున్నారు మూతులు బిగియ  గట్టి..
రాజమండ్రి కాంగ్రెస్స్ సభలో బిపిన్ చంద్రపాల్ ఉపన్యసించినప్పుడు చిలకమర్తి లక్ష్మి నరసింహం గారు ఆశువు గ చెప్పిన పద్యం ఇది,,
                          అయన ఇప్పుడు ఉండి ఉంటె ఎలా స్పందిన్చేవారో  అనిపిస్తోంది..         
ఇలాంటివి చాలానే ఉన్నాయి,,ఇవి చదువుతుంటే ఎంత గొప్ప గ రాసారో అనిపిస్తుంది..ఇంత అందమైనదా మన తెలుగు అని అనిపించక మానదు,,
      

Apr 16, 2011

నవ్వుకోండి సరదాగా

 నేను చదివిన వాటిలో నాకు నచ్చిన జోకులు,,మీరు సరదాగా చదివి కాసేపు ఆనందించండి..

డిశ్చార్జ్ అయి వెళ్లబోతున్న పేషెంట్ తో " ఇప్పుడు తేలిగ్గానే ఉంది కదూ!" అడిగాడు డాక్టర్. "కరక్టే..... డాక్టర్! ఇప్పుడు చాలా తేలిగ్గా ఉంది." అంటూ జవాబిచ్చాడు పేషెంట్ పర్సు తడుముకుంటూ
                                         


జడ్జి: "నువ్వెన్టయ్య మాటిమాటికి వాళ్ళింట్లోనే దొంగతనం చేస్తున్నావు?" దొంగ: " నేను వాళ్ల ఫ్యామిలీ దొంగని సార్."


రెండు  చీమలు  బాగా  తప్ప  తాగేసి  రోడ్  మీద  తిరుగుతున్నాయి ,ఇంతలో  అక్కడికి  ఒక  ఏనుగు  వస్తుంది  వాళ్ళకి  అడ్డంగా  ........
1st చీమ  అంటుంది  : ఇపుడు  రారా   చూసుకుందాం  అంటుంది  ఏనుగుని  .

2nd చీమ  అంటుంది  : వదిలేయ్    మామ  మనం  ఇద్దరం  వున్నాము  పాపం  వాడు  ఒక్కడే  ఇంకేమి  వస్తాడు  లే  అని  .

 
అడవి  లో  వొక  ఎలుక  పెళ్లీడు  కి  వచ్చింది . ఆ  ఎలుక  కి  పెళ్లి  సంబంధాలు  చూస్తున్నారు . వొక  రోజు  ఎలుక  ను  చూడటానికి  ఏనుగు  వచ్చింది . ఎలుక  కి  ఏనుగు  నచ్చలేదట  ! ఎందుకు ? అంటే  "అబ్బాయికి  పళ్ళు  బయటకి  కనిపిస్తున్నాయి " అని  చెప్పింది !!!!


 భర్త కోసం ఆఫీసుకు ఫోన్ చేసింది ధనలక్ష్మి. "కొంచెం మా ఆయన్ను పిలుస్తారా?" అడిగింది ఆపరేటర్ని.
"number please" అడిగింది ఆపరేటర్.
"నెంబరేమిటి నీ బొంద. నాకేమైనా పదిమంది మొగుళ్ళనుకున్నావా?" కయ్*మంది ధనలక్ష్మి. 


"నాన్నా కాకి అరిస్తే చుట్టాలొస్తారా?" అడిగింది కూతురు
"అవును బేబీ" సమాధానిమిచ్చాడు తండ్రి.
"మరి వాళ్ళు పోవాలంటే?" అడిగింది కూతురు
"మీ అమ్మ అరవాలి " అన్నాడు తండ్రి.

Apr 9, 2011

తెగులు పట్టిన తెలుగు


ఇవ్వాళ మా బాబు స్కూల్ లో పేరంట్స్ మీటింగ్ జరిగింది,ఇంక నాలుగురోజుల్లో వేసవి శెలవలు మొదలు అవ్వటం తో స్కూల్ గురించి పేరెంట్స్ ఒపీనియన్ అండ్ suggestions తెలుసుకోడానికి  చిన్న మీటింగ్ పెట్టారు,,సరే అందరిని నాలుగు ముక్కలు మాట్లాడమన్నారు వాళ్ల వాళ్ల thoughts ,,సరే నేను కూడా ఏదో కొంచెం చెప్పాలి గా,, పాజిటివ్ గా నే చెప్పాను అంతా ,,ఆ ప్రిన్సిపాల్ ఇంకా గుచ్చి గుచ్చి ప్రశ్నల వర్షం కురిపించింది,,,మీ బాబు స్కూల్ చేరకముందు కి ఇప్పటికి ఏమైనా improvement ఉందా?? ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నాడా??(అదే చిన్న చిన్న పదాలు )..అట్లాగు,,మా బాబు స్కూల్ కు చేరకముందు చక్కగా అమ్మ,నాన్నగారు అంటూ చిలకపలుకులు పలికేవాడండి..ఇప్పుడు మమ్మీ,డాడీ తప్ప నాన్న అని కూడా అనటంలేదు అన్నాను..ఆవిడ తెగ సంబర పడింది అబ్బో ఇంగ్లీష్  మాట్లాడేస్తున్నాడు వీడు అని,,,తెలుగు rhymes కూడా ఒక్కటి చెప్పలేదు స్కూల్ లో..ఇంక అక్షరాల సంగతి ఏముంది అస్సలు గుర్తు కూడా లేదు వాళ్ళకు నేర్పించాలి  అని,,కనీసం గుర్తుపట్టాలి కదా  LKG లో అన్నా,,,ఇంకా హిందీ rhymes చెప్తారు బాగా. హిందీ కు ఇచ్చిన importance తెలుగు కు ఇవ్వట్లేదు ...అదేవిషయం అడిగా ఇవ్వాళ కనీసం చిన్న చిన్న rhymes ,దేవుడి slokas అంటే ప్రార్ధనలు అట్లాంటివి కొంచెం కొంచెం ట్రై చేయండి,,atleast తెలుగు రాయటం నేర్పకపోయిన గుర్తుపట్టటం నేర్పండి అని,,,,ఆవిడ సమాధానం కు నాకు మైండ్ బ్లాంక్ అయ్యింది ఇప్పుడు ఎవ్వరూ నేర్పట్లేదండి 5th క్లాసు నుండి వస్తుంది తెలుగు లాంగ్వేజ్ అని...అయిన మా టీచర్స్ అందరూ malayalees ,,montissory ఫాలో అవుతాం మేము. సో spl గా trained టీచర్స్ తెప్పించాము కేరళ నుండి,, మరి  వాళ్ళకు తెలుగు రాదు కదా అని,,,nursary స్కూల్ వాల్లేమో higher స్కూల్ లో నేర్పిస్తారు అని తోసేస్తారు విషయాన్నీ,,,పెద్ద స్కూల్ లో నేమో మెయిన్ సబ్జక్ట్స్ మీద concentration ,,ఇంకా సెకండ్ లాంగ్వేజ్ కూడా sanksrit నే గా అందరూ ,,ఇప్పుడు దాదాపు సగం మంది 10th పిల్లలకు తెలుగు రాయటం కూడా రాదు సరిగ్గా(నేను గమనించినంత  వరకు)..మరీ సాహిత్యం పండించాలి మాటలో భాష లో అనను కానీ కనీసం చిన్న చిన్న మాటల్లో అయిన రాయటం రావాలి కదా తెలుగు వాళ్ళం అయినందుకు,,,ఊరికే తెలుగు దినోత్సవాలు అవి ఇవి చేస్తారు కాని compulsory సబ్జెక్టు చేస్తే కానీ  వచ్చే తరానికి తెలుగు భాష రాదు..లేకపోతె మార్కులే ద్యేయం గా పెట్టుకునే స్కూల్స్ తెలుగు ను తుంగ లో తొక్కేస్తారు,...