Mar 25, 2011

మనోవేదన

                                         
                                                  నీకోసం నిరీక్షిస్తూనే ఉన్నాను
                                                          నువ్వు రావని తెలిసినా,,
                                                  నీ గురించే ఆలోచిస్తుంటాను
                                                          నువ్వు ఎదుట లేకున్నా,,
                                                 నిను నా మనసులోనే కొలువుంచాను
                                                         నీవు నను వీడినా..
                                                 రాబోవు జన్మల లో నైన 
                                                        నను నీ దరిచేరనీయు ప్రియతమా!!!!!!!!!
 

Mar 3, 2011

Baby Sleeping Funny